Δράση 10.1.08 – ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ: Μέχρι 22 Οκτωβρίου η υποβολή παραστατικών

Δράση 10.1.08 – ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ: Μέχρι 22 Οκτωβρίου η υποβολή παραστατικών

Μέχρι και τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 έχουν περιθώριο να υποβάλλουν τα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων οι ενταγμένοι της 2ης πρόσκλησης Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020. Η νέα παράταση αφορά τους ενταγμένους της 2ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.08.

Η υποβολή των παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων (επιβλέποντα γεωπόνο, αγορά των ατμιστήρων – διαχυτήρων και των φερομονικών παγίδων) πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης.