Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων σε κτηνοτρόφους

Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων σε κτηνοτρόφους

Εγκρίθηκε το πρόγραμμα για τις οικονομικές αποζημιώσεις και ενισχύσεις κτηνοτρόφων λόγω της επιβολής κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης
του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις).

Δείτε όλες τις πληροφορίες για τις ασθένειες ζώων και τις επιλέξιμες δαπάνες στην Απόφαση εδώ.