ΕΛΓΑ: Έως τέλος του χρόνου η καταβολή των εισφορών 2019

ΕΛΓΑ: Έως τέλος του χρόνου η καταβολή των εισφορών 2019

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 θα μπορούν να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές τους εισφορές προς τον ΕΛΓΑ οι παραγωγοί, γεωργοί και κτηνοτρόφοι κατόπιν των αλλεπάλληλων παρατάσεων.

Τα ποσά της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ανά είδος περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της σχετικής Απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εδώ

Η υποβολή της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής γίνεται ταυτόχρονα και υποχρεωτικά με την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.