Ενδεχόμενες οριζόντιες ενισχύσεις σε γεωργούς και μικρές επιχειρήσεις

Ενδεχόμενες οριζόντιες ενισχύσεις σε γεωργούς και μικρές επιχειρήσεις

Κονδύλια που δεν έχουν διατεθεί μέσω του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη γεωργών και μικρών αγροδιατροφικών επιχειρήσεων, όπως προτείνει στα κράτη μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Γεωργοί και μικρές επιχειρήσεις του γεωργικού τομέα θα μπορούν να λάβουν ενίσχυση έως 5.000 € και 50.000 € αντίστοιχα. Η δυνατότητα αυτή έρχεται να προστεθεί στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας για τον γεωργικό τομέα και στην αύξηση του ανώτατου ορίου κρατικής ενίσχυσης που εγκρίθηκε πρόσφατα.

Τα επιπλέον έκτακτα μέτρα για την περαιτέρω στήριξη των τομέων της γεωργίας και των τροφίμων που πλήττονται περισσότερο από την κρίση του κορονοϊού περιλαμβάνουν επίσης την ενίσχυση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης για τους τομείς των γαλακτοκομικών προϊόντων και του κρέατος, την προσωρινή έγκριση μέτρων παρέμβασης στην αγορά για την αυτοοργάνωση των φορέων εκμετάλλευσης σε τομείς που έχουν δεχτεί σοβαρό πλήγμα και ευελιξία όσον αφορά προγράμματα στήριξης της αγοράς.

Ενίσχυση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης

Η Επιτροπή θα στηρίξει την ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης για τα γαλακτοκομικά προϊόντα (αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, βούτυρο, τυρί) και για το προϊόντα κρέατος (βόειο, πρόβειο και αίγειο κρέας).

Το μέτρο αυτό επιτρέπει την προσωρινή απόσυρση προϊόντων από την αγορά για τουλάχιστον 2 έως 3 μήνες και κατά μέγιστο 5 έως 6 μήνες. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο καθεστώς αυτό θα ανοίξει στις 7 Μαΐου 2020.

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη σταθεροποίηση της αγοράς μέσω της προσωρινής μείωσης της προσφοράς.

Ευελιξία όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης της αγοράς

Η Επιτροπή θα επιτρέψει ευελιξία στην εφαρμογή των προγραμμάτων στήριξης της αγοράς για τον οίνο, τα οπωροκηπευτικά, τις επιτραπέζιες ελιές και το ελαιόλαδο, τη μελισσοκομία, καθώς και για το πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία (που καλύπτει το γάλα, τα φρούτα και τα λαχανικά).

Η ευελιξία αυτή αποσκοπεί στον περιορισμό της διαθέσιμης προσφοράς στον εκάστοτε τομέα, με σκοπό την αποκατάσταση της ισορροπίας στις αγορές. Επίσης, με τον τρόπο αυτόν, οι προτεραιότητες χρηματοδότησης θα μπορέσουν να στραφούν προς τα μέτρα διαχείρισης της κρίσης.

Προσωρινή παρέκκλιση από τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ

Το άρθρο 222 του κανονισμού για την κοινή οργάνωση των αγορών επιτρέπει στην Επιτροπή να θεσπίζει προσωρινές παρεκκλίσεις από ορισμένους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ σε περιπτώσεις σοβαρών ανισορροπιών της αγοράς. Η Επιτροπή ενέκρινε τέτοιες παρεκκλίσεις για τους τομείς του γάλακτος, της ανθοκομίας και της πατάτας.

Οι παρεκκλίσεις αυτές επιτρέπουν στους φορείς εκμετάλλευσης να αυτοοργανώνονται και να εφαρμόζουν μέτρα παρέμβασης στην αγορά στο δικό τους επίπεδο με σκοπό τη σταθεροποίηση του τομέα τους, στο πλαίσιο της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, για μέγιστη διάρκεια 6 μηνών. Για παράδειγμα, στον τομέα του γάλακτος θα μπορούν να προγραμματίζουν συλλογικά την παραγωγή γάλακτος, ενώ στους τομείς της ανθοκομίας και της πατάτας θα μπορούν να αποσύρουν προϊόντα από την αγορά. Επίσης, θα επιτραπεί η αποθεματοποίηση από ιδιωτικούς φορείς εκμετάλλευσης.