Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης: Λήγει η περίοδος υποβολής

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης: Λήγει η περίοδος υποβολής

Λίγες ημέρες έχουν ακόμα στη διάθεσή τους οι κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων για την εμπρόθεσμη υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.

Η Ενιαία αίτηση είναι η μοναδική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης που καλείται να υποβάλλει ο γεωργός κατ’ έτος, προκειμένου να του καταβληθούν οι προβλεπόμενες ενισχύσεις.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ με ανακοίνωσή του υπενθυμίζει στους γεωργούς ότι την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 λήγει η προθεσμία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το τρέχον έτος, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής της και καλεί όσους δεν έχουν ακόμα οριστικοποιήσει την αίτηση τους, να το πράξουν άμεσα.

Σε διαφορετική περίπτωση, για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης στην υποβολή μέχρι την Παρασκευή, 10.07.2020, θα επιβάλλεται κύρωση επί της δικαιούμενης ενίσχυσης (πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων) ενώ μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.