Ενισχύσεις σε επιχειρήσεις μεταποίησης κρέατος στη ΠΕ Χανίων

Ενισχύσεις σε επιχειρήσεις μεταποίησης κρέατος στη ΠΕ Χανίων

Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης είναι οι μονάδες αγροτικών συνεταιρισμών ή επιχειρήσεων, στις οποίες συμμετέχουν αγροτικοί συνεταιρισμοί με ποσοστό μεγαλύτερο του 65% του κεφαλαίου τους και δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης κρέατος με την έδρα εκμετάλλευσης τους να βρίσκεται στη Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που δύναται να χορηγηθεί σε μια ενιαία επιχείρηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ σε περίοδο τριών οικονομικών ετών υπολογιζόμενη σε κυλιόμενη βάση.

Περισσότερες πληροφορίες στην Απόφαση εδώ.