Ενίσχυση ελαιοπαραγωγών: Ολιγοήμερη παράταση για την υποβολή των αιτήσεων

Ενίσχυση ελαιοπαραγωγών: Ολιγοήμερη παράταση για την υποβολή των αιτήσεων

Ολιγοήμερη παράταση για συμμετοχή στο Μέτρο 21 που αφορά την ενίσχυση των κατά κύριο επάγγελμα ελαιοπαραγωγών έδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τροποποίηση της σχετικής Πρόσκλησης, χορηγείται παράταση έως και την Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020.

Επισημαίνεται ότι έως το πρωί της Παρασκευής 27/11/2020, καταληκτικής ημερομηνίας της Πρόσκλησης, είχαν υποβληθεί πάνω από 135 χιλιάδες αιτήσεις ενίσχυσης.

Οι κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί, θα πρέπει να ήταν εγγεγραμμένοι/χαρακτηρισμένοι ως τέτοιοι στο Μητρώο Αγροτών &Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) έως και τη λήξη υποβολής φορολογικής δήλωσης έτους 2020 (οικονομικό έτος 2019) και είχαν δηλώσει στο ΟΣΔΕ (έτους 2019), καλλιέργεια ελιάς (ελαιοποιήσιμης ή/και διπλής κατεύθυνσης με εξαίρεση την Καλαμών διπλής κατεύθυνσης). Τονίζεται δε ότι η εγγραφή στο «Μητρώο Αγροτών &Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ)» είναι υποχρεωτική, καθώς και η επικαιροποίησή της, η οποία και συνιστά υποχρέωση των παραγωγών σύμφωνα με τον Ν. 3874/2010.

Επισημαίνεται ότι η ενίσχυση χορηγείται σε κλάσεις επιλέξιμης έκτασης και όχι ανά στρέμμα.