Ενίσχυση έως 65% για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία

Ενίσχυση έως 65% για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία

Την ενίσχυση επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο την υιοθέτηση καινοτόμων και σύγχρονων μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην εγχώρια και κυρίως στη διεθνή αγορά, προσφέρει το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία».

Η Αγροδιατροφή (Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων/Τρόφιμα, ποτά) και το Περιβάλλον αποτελούν δύο από τους κυριότερους τομείς που θα στηριχθούν μέσω της συγκεκριμένης Δράσης.

Το ποσοστό ενίσχυσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανέρχεται σε 65%, με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 15.000 – 300.000€.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις μεταποίησης και τουρισμού οι οποίες διαθέτουν δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας με τόπο υλοποίησης των ενεργειών του επενδυτικού τους σχεδίου αποκλειστικά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: 30/09/2020 ώρα 14:00.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους ή/και δάνειο.

Τι χρηματοδοτείται:

  • Μηχανολογικός, εργαστηριακός εξοπλισμός και εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου
  • Εξοπλισμός ΤΠΕ & λογισμικό
  • Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων – Ενέργειες ποιότητας / πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων
  • Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας
  • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding
  • Ενέργειες προβολής & επικοινωνίας σε αγορές–στόχους
  • Ενέργειες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης
  • Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού, με χρήση ρήτρας ευελιξίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε πάνω στις λεπτομέρειες της Δράσης αλλά και άλλων επιδοτούμενων προγραμμάτων στα τηλ: 21121589606977890474 ή στο email: info@ellinikigeorgia.gr