Ενίσχυση στο βαμβάκι: Παράταση στην παράδοση σύσπορου βαμβακιού

Ενίσχυση στο βαμβάκι: Παράταση στην παράδοση σύσπορου βαμβακιού

Με Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρατείνεται έως τις 18 Φεβρουαρίου η ημερομηνία παράδοσης σύσπορου βαμβακιού σε εκκοκκιστικές επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι παραγωγοί βάμβακος για να λάβουν την ειδική στρεμματική ενίσχυση, μεταξύ άλλων υποχρεώσεων,   οφείλουν να παραδίδουν τουλάχιστον την ελάχιστη στρεμματική απόδοση της καλλιεργητικής ζώνης στην οποία ανήκουν σε εκκοκκιστικές επιχειρήσεις.