Επιδοτούμενη κατάρτιση/πιστοποίηση στον κλάδο διαχείρισης αγροτικών αποβλήτων και έλεγχο τροφίμων

Επιδοτούμενη κατάρτιση/πιστοποίηση στον κλάδο διαχείρισης αγροτικών αποβλήτων και έλεγχο τροφίμων

 Έως τις 19 Απριλίου θα μπορούν αν υποβάλλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα κατάρτισης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων Εργαζόμενων στον Κλάδο Διαχείρισης Αγροτικών Αποβλήτων και στην Υγιεινή, Ασφάλεια και Ποιοτικό Έλεγχο Τροφίμων»

Η νέα πρόσκληση αφορά στην κάλυψη 335 θέσεων που παρέμειναν κενές από την 1η/2020 σχετική πρόσκληση του εν λόγω Προγράμματος.

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας. 

Η αίτηση συμμετοχής καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ΚΑΙ ηλεκτρονικά εδώ.