Επιπλέον ενίσχυση για την προμήθεια και τη μετακίνηση κυψελών

Επιπλέον ενίσχυση για την προμήθεια και τη μετακίνηση κυψελών

Τη μεταφορά αδιάθετων ποσών από δράσεις του Μελισσοκομικού Προγράμματος στις δράσεις 3.1 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων” και 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας” αποφάσισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα το συνολικό ύψος χρηματοδότησης για την υλοποίηση της δράσης 3.1 για το μελισσοκομικό έτος 2020, καθορίζεται
σε 2.020.000,00 € ενώ το ποσό ενίσχυσης για την προμήθεια κυψελών αντικατάστασης καθορίζεται σε 16,50 € ανά κυψέλη.

Επίσης, το συνολικό ύψος χρηματοδότησης για την υλοποίηση της δράσης 3.2 καθορίζεται σε 3.216.734,00 € ενώ το ποσό ενίσχυσης ανά μετακινούμενη κυψέλη για το μελισσοκομικό έτος 2020, καθορίζεται σε 3,44 €.

Οι δικαιούχοι των Δράσεων 1.4 και 4.1

Σύμφωνα με άλλη απόφαση καθορίζονται οι δικαιούχοι, οι επιλέξιμες δράσεις και τα ποσά ενίσχυσης ανά δικαιούχο της δράσης 1.4 (Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης) στο πλαίσιο του εθνικού μελισσοκομικού προγράμματος για το έτος 2020.

Επίσης με απόφαση του ΥπΑΑΤ καθορίζεται το ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο της δράσης 4.1 (Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης) στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και της εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας επίσης για το έτος 2020.