Επιπλέον πόροι και πληρωμές επενδύσεων Leader στην Ανατολική Πελοπόννησο

Επιπλέον πόροι και πληρωμές επενδύσεων Leader στην Ανατολική Πελοπόννησο

Επιπλέον πόροι συνολικού ύψους 6 εκατ. € θα κατανεμηθούν στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD 2014-2020 «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 για την κάλυψη προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα.

Στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται και αυτό των 2,1 εκατ. Ευρώ, το οποίο με σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου μεταφέρθηκε στο υπομέτρο 19.2 του Τ.Π. LEADER της ΟΤΔ «Πάρνωνας ΑΕ» για την ενίσχυση του τομέα της μεταποίησης.

Η ΟΤΔ «Πάρνωνας ΑΕ» θα προχωρήσει εντός των επόμενων ημερών σε αποφάσεις για ένταξη στο τοπικό πρόγραμμα 78 επενδυτικών προτάσεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 9,6 εκατ. ευρώ. Μετά την παραπάνω απόφαση ολοκληρώνεται η διαδικασία έκδοσης του οριστικού Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων της 1ης Πρόσκλησης ιδιωτικού χαρακτήρα, του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD 2014-2020 «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020.

Η ανωτέρω απόφαση και ο Πίνακας Κατάταξης θα υποβληθούν εντός της εβδομάδας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Θα ακολουθήσει η έκδοση των Αποφάσεων Ένταξης από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, προκειμένου να ξεκινήσουν οι πληρωμές των επενδύσεων.