Ευρωπαϊκά βραβεία βιολογικής παραγωγής – Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου

Ευρωπαϊκά βραβεία βιολογικής παραγωγής – Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου

Βραβεία για τους καλύτερους και πιο καινοτόμους φορείς της βιολογικής παραγωγής στην ΕΕ καθιέρωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με άλλους ευρωπαϊκούς φορείς.

Τα επτά βραβεία αποτελούν το πρώτο παράδειγμα βραβείων βιολογικής παραγωγής σε επίπεδο ΕΕ και αποτελούν συνέχεια του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 25 Μαρτίου 2021.

Οι 7 κατηγορίες

  • Κατηγορία 1: Βραβείο καλύτερου παραγωγού βιολογικών γεωργικών προϊόντων και βραβείο καλύτερης παραγωγού βιολογικών γεωργικών προϊόντων
  • Κατηγορία 2: Βραβείο καλύτερης βιολογικής περιφέρειας
  • Κατηγορία 3: Βραβείο καλύτερου βιολογικού δήμου
  • Κατηγορία 4: Βραβείο καλύτερης βιολογικής «βιοπεριφέρειας»
  • Κατηγορία 5: Βραβείο καλύτερης βιολογικής ΜΜΕ
  • Κατηγορία 6: Βραβείο καλύτερου/καλύτερης εμπόρου λιανικής πώλησης βιολογικών τροφίμων
  • Κατηγορία 7: Βραβείο καλύτερου βιολογικού εστιατορίου

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 25 Μαρτίου έως τις 8 Ιουνίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.