βαλανινος

Εχθροί καστανιάς – Βαλάνινος των καστάνων

Βαλάνινος των κάστανων (Curculio elephas)

βαλανινος

Είναι μικρό σκαθάρι με μεγάλο ρύγχος που προσβάλλει τα κάστανα λίγο πριν την ωρίμανση.

Έχει μια γενιά το χρόνο. Γεννά τα αυγά του μέσα στον καρπό από τα τέλη Αυγούστου (πρώιμες περιοχές), οι περισσότερες όμως ωοτοκίες παρατηρούνται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου ανάλογα με την πρωιμότητα της περιοχής και της ποικιλίας.

Οι προνύμφες του εντόμου μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στα κάστανα.

Η αντιμετώπιση του εντόμου γίνεται εναντίον των ακμαίων (σκαθάρια) πριν αυτά ωοτοκήσουν στους καρπούς.

Συνιστάται να γίνεται πάντα συλλογή και καταστροφή όλων των πεσμένων προσβεβλημένων καστάνων για τη μείωση των πληθυσμών της επόμενης χρονιάς. Οι προνύμφες μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης τους στον καρπό πέφτουν στο έδαφος όπου περνούν τον χειμώνα και τα ενήλικα βγαίνουν την επόμενη χρονιά, την ίδια εποχή, στις ίδιες θέσεις.