Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2020 και οι επιπτώσεις της στην ελληνική γεωργία

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2020 και οι επιπτώσεις της στην ελληνική γεωργία

1 Νοεμβρίου 2018 – Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 συνδιοργανώνει με την Εταιρία Αγροτικής Οικονομίας στρογγυλό τραπέζι με θέμα:

«Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2020 και οι εκτιμώμενες επιπτώσεις της εφαρμογής στην ελληνική γεωργία»

την Πέμπτη 1η Νοεμβρίου 2018, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στις 18:30-20:30.

Συντονιστής: Κ. Τσιμπούκας (Καθηγητής Γ.Π.Α.)

Μετέχουν:

  • Χ. Κασίμης (Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρι-σης Κοινοτικών Πόρων)
  • Α. Χανιώτης Προϊστάμενος Τμήματος Γεωργικής Πολιτικής της Γενι-κής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)
  • Δ. Ψαλτόπουλος (Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών)
  • Σ. Μάμαλης (Πρόεδρος Γεωτεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας)
  • Κ. Μάττας (Καθηγητής Α.Π.Θ.)

Η εκδήλωση διεξάγεται στο πλαίσιο του 15ου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας της Εταιρίας Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.) με θέμα «Επαναπροσδιορίζοντας την ανάπτυξη της υπαίθρου στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή» το οποίο πραγματοποιείται 1 & 2 Νοεμβρίου 2018 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.