Ημερίδα: Διατήρηση της Υγείας και της Ζωτικότητας των Δασικών Οικοσυστημάτων

Ημερίδα: Διατήρηση της Υγείας και της Ζωτικότητας των Δασικών Οικοσυστημάτων

2 Νοεμβρίου 2018 – Εκπαιδευτική ημερίδα υπό την αιγίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας διοργανώνουν η Διεύθυνση Δασών ν. Ευβοίας και το Δασαρχείο Λίμνης την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 9:00 π.μ. στο Δασικό Χωριό «Παπάδες» με θέμα:

«Διατήρηση της Υγείας και της Ζωτικότητας των Δασικών Οικοσυστημάτων»

Οι διοργανωτές καλούν όλους τους πολίτες, υπηρεσίες, δασολόγους, δασοπόνους, γεωτεχνικούς, αγρότες, υλοτόμους, Φορείς, Συλλόγους, εργολάβους Δημ. Έργων, επιχειρήσεις πώλησης ή μεταποίησης ξύλου και ΜΜΕ να προσέλθουν, με σκοπό την ενημέρωση από αξιόλογους δασολόγους για τα εξής μείζονα θέματα:

Αειφορία: Με τον όρο «αειφορία» νοείται αφενός η εσκεμμένη παραγωγή ενός αγαθού από ένα δάσος με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μειώνεται, αλλά να βελτιώνεται η παραγωγική ικανότητα και να μην επηρεάζονται οι περιβαλλοντικές σχέσεις του και αφετέρου η χρήση των φυσικών οικοσυστημάτων και των πηγών ενέργειας, ώστε να εξασφαλίζεται η μελλοντική ποιότητα και ισορροπία.

Ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου: η θανατηφόρος αυτή ασθένεια προκαλείται από τον μύκητα Ceratocystis platani και έχει νεκρώσει ήδη χιλιάδες δέντρων πλατάνου στην Ελλάδα. Ο σημαντικότερος παράγοντας διασποράς του παθογόνου στην Ελλάδα είναι ο άνθρωπος, με μηχανήματα εκσκαφής και εργαλεία κοπής κλάδων. Εάν δεν ληφθούν άμεσα δραστικά μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσής της ασθένειας, το παθογόνο μπορεί να διαδοθεί ταχύτατα και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας προκαλώντας μία τεράστια οικολογική καταστροφή.

Πυρκαγιές: ο κίνδυνος των πυρκαγιών αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου, καθώς συσσωρεύεται όλο και περισσότερη καύσιμη ύλη. Επιπλέον, στην Εύβοια είναι μεγαλύτερος συγκριτικά με άλλα δάση, καθώς τα περισσότερα περιαστικά δάση βρίσκονται στη χαμηλή ζώνη των αείφυλλων πλατύφυλλων, δηλαδή στη ζώνη με τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα, δέχονται μεγάλο αριθμό επισκεπτών και οχημάτων και κυρίως συγκροτούνται από εύφλεκτα θερμόβια κωνοφόρα.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 2227029107