καρυδια

Καρυδιά: Οδηγίες για σωστό κλάδεμα και λίπανση

Η λήψη προληπτικών μέτρων και η προσοχή στο κλάδεμα και τη λίπανση την περίοδο που η καρυδιά βρίσκεται στο στάδιο του ληθάργου, μπορούν να βοηθήσουν καθοριστικά στον περιορισμό φυτοπροστατευτικών προβλημάτων και να μεγιστοποιήσουν την παραγωγή.

Κλάδεμα

Την περίοδο αυτή πραγματοποιείται το κλάδεμα καρποφορίας. Αφαιρείται κάθε ξερή βλάστηση, ενώ οι τομές στο υγιές ξύλο θα πρέπει να είναι καθαρές (δεν θα πρέπει να υπάρχουν ίχνη μεταχρωματισμού), διαφορετικά κόβουμε πιο χαμηλά.

Οι τομές κλαδέματος, ιδιαίτερα οι μεγάλες, θα πρέπει να καλύπτονται με κάποιο επουλωτικό πληγών (π.χ. νοβαρίλ), ενώ καλό είναι να ακολουθεί ψεκασμός με βορδιγάλειο πολτό.

Οι εργασίες κλαδέματος και καθαρισμού των δένδρων θα πρέπει να αποφεύγονται όταν ο καιρός είναι υγρός.

Με το κλάδεμα ο σκελετός θα πρέπει να διαμορφώνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει την καλή διείσδυση του ηλιακού φωτός στο εσωτερικό της κόμης και τον επαρκή αερισμό της. Έτσι, περιορίζεται η σχετική υγρασία, η οποία ευνοεί την εμφάνιση σοβαρών ασθενειών, όπως η ανθράκωση και η βακτηρίωση.

Λίπανση

Πριν τη φύτευση συνιστάται να γίνεται εδαφολογική ανάλυση και να επαναλαμβάνεται ανά πενταετία.

Τυχόν ελλείψεις ή υψηλές απαιτήσεις σε φώσφορο (P) και κάλιο (Κ) καλό είναι να καλύπτονται πριν από τη φύτευση, με ενσωμάτωση σε μια λωρίδα γης επί της μελλοντικής γραμμής των δέντρων σε πλάτος περίπου 2 μέτρων, ώστε να αξιοποιηθούν τα μέγιστα τα επόμενα χρόνια.

Η οργανική ουσία, επίσης, εφαρμόζεται πολύ αποτελεσματικά μόνο πριν από τη φύτευση με ενσωμάτωση, καθώς τα επόμενα χρόνια η αναμόχλευση του εδάφους πρέπει να αποφεύγεται.

Φυλλοδιαγνωστική ανάλυση συνιστάται να γίνεται κάθε 2η χρονιά στα τέλη Ιουλίου.

Η καρυδιά, όπως όλα τα ακρόδρυα, απαιτεί σχετικά υψηλές ποσότητες λίπανσης λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας των καρπών της σε πρωτεΐνη. Είναι δένδρο απαιτητικό σε άζωτο, με κρισιμότερες περιόδους τα στάδια της ανθοφορίας, της καρπόδεσης, της πρώτης ανάπτυξης των καρπών και του γεμίσματος της ψίχας.

Γι’ αυτό, τα ώριμα δένδρα χρειάζονται το 80% του αζώτου την άνοιξη και το 20% το καλοκαίρι, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του δένδρου σε όλα τα στάδια.

Δεν είναι απαραίτητη η πιο πρώιμη βασική λίπανση σε περιοχές όπου οι βροχοπτώσεις στα τέλη του χειμώνα και κατά την άνοιξη είναι  ικανοποιητικές.

Οι ανάγκες σε βασικά στοιχεία φυτειών καρυδιάς με πλήρη παραγωγή
Πηγή: Καρυδιά (Juglans regia L.), Δήμος Ρούσκας.

Στοιχεία από δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων – Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγεονομικού Ελέγχου Βόλου