σταφιδα

Καταβλήθηκαν ενισχύσεις σε παραγωγούς κορινθιακής σταφίδας

Πιστώθηκαν, χθες Πέμπτη, οι ενισχύσεις de minimis στους παραγωγούς κορινθιακής σταφίδας.

Οι 5.919 δικαιούχοι παραγωγοί, οι οποίοι βρίσκονται στο καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων, έλαβαν συνολικά το ποσό των 4.620.000 ευρώ.