Καταβολή αποζημιώσεων και κρατικών οικονομικών ενισχύσεων από τον ΕΛΓΑ

Καταβολή αποζημιώσεων και κρατικών οικονομικών ενισχύσεων από τον ΕΛΓΑ

Αποζημιώσεις που αφορούν ζημιές του έτους 2019 στη φυτική παραγωγή και στο ζωικό κεφάλαιο κατέβαλε τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου ο ΕΛΓΑ.

Το ποσό που καταβλήθηκε αφορά το 65% των αποζημιώσεων  φυτικής παραγωγής και το 100% των αποζημιώσεων  ζωικού κεφαλαίου.

Το συνολικό πόσο ανήλθε σε 5,5 εκατ. € και αφορά 6.187 δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους.

Επίσης, καταβλήθηκαν 726 χιλιάδες ευρώ σε 221 δικαιούχους παραγωγούς των  Προγραμμάτων  Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Ετήσιο 2013», «Ετήσιο 2014», «Πλημμύρες 2014-2015», «Ετήσιο 2015», «Πυρκαγιές 2015», «Ετήσιο 2016», «Πυρκαγιές 2016», «Πυρκαγιές 2017»,  και «Ετήσιο 2017» που ολοκλήρωσαν την αποκατάσταση των ζημιών στις πληγείσες γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις.