Καταβολή ενισχύσεων σε παραγωγούς ροδάκινων και νεκταρινιών – Σε ποιες περιοχές

Καταβολή ενισχύσεων σε παραγωγούς ροδάκινων και νεκταρινιών – Σε ποιες περιοχές

Στην καταβολή ενισχύσεων ύψους 8,5 εκατ. ευρώ σε πληγέντες παραγωγούς ροδάκινων και νεκταρινιών μέσω της διαδικασίας de minimis (χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας), προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, οι ενισχύσεις αφορούν ζημιές που σημειώθηκαν σε εκτάσεις 94.412 στρεμμάτων καλλιεργειών ροδάκινων (επιτραπέζιων και βιομηχανικών) και νεκταρινιών από τις έντονες βροχοπτώσεις του Ιουλίου 2017 στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες:

  • Ημαθίας
  • Πέλλας
  • Κοζάνης
  • Φλώρινας
  • Λάρισας

Το μοναδιαίο ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται σε:

  • 1150 ευρώ / εκτάριο (ha) για τα επιτραπέζια ροδάκινα,
  • 650 ευρώ / εκτάριο (ha) για τα βιομηχανικά,
  • 1200 ευρώ / εκτάριο (ha) για τα νεκταρίνια.