Καταβολή ενισχύσεων ύψους 80 εκατ. € από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Καταβολή ενισχύσεων ύψους 80 εκατ. € από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνολικό ποσό που ξεπερνά τα 80 εκατ. € κατέβαλε σήμερα ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε χιλιάδες δικαιούχους παραγωγούς.

Οι πληρωμές αφορούν άμεσες ενισχύσεις, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων (74 εκατ. €) αφορά συνδεδεμένες ενισχύσεις και ενισχύσεις για τα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους οι οποίες καταβάλλονται για πρώτη φορά στο πλαίσιο των πληρωμών για τις αιτήσεις 2019.

Αναλυτικά τα ποσά:

  • 4,8 εκατ. ευρώ σε 5.775 δικαιούχους για πορτοκάλια προς χυμοποίηση
  • 2,6 εκατ. ευρώ σε 1.876 δικαιούχους για σπόρους προς σπορά
  • 878 χιλ. ευρώ σε 672 δικαιούχους για σπαράγγια
  • 52,5 εκατ. ευρώ σε 37.597 δικαιούχους για πρόβειο και αίγειο κρέας
  • 410 χιλ. ευρώ σε 57 δικαιούχους για εκτροφή μεταξοσκωλήκων
  • 3,5 εκατ. ευρώ σε 5.217 δικαιούχους για κορινθιακή σταφίδα
  • 9,6 εκατ. ευρώ σε 34.500 δικαιούχους για διάφορες καλλιέργειες των μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους (από το οποίο 8,6 εκατ. ευρώ αφορούν στην καλλιέργεια ελαιώνων)

Το υπόλοιπο ποσό αφορά σε συμπληρωματικές πληρωμές για: καθεστώς βασικής ενίσχυσης, πράσινη ενίσχυση, νέους γεωργούς, ειδική ενίσχυση βάμβακος, πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή, πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά σανοδοτικά ψυχανθή, βρώσιμα όσπρια, βιομηχανική τομάτα, σκληρό σίτο, ζαχαρότευτλα, καρποί με κέλυφος και μήλα

Προσωποποιημένη πληροφόρηση σχετικά με τις πληρωμές μπορεί να έχει ο κάθε παραγωγός μέσω:

της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Καρτέλα του Αγρότη» εδώ

της εξειδικευμένης εφαρμογής «Δημοσιοποίηση Πληρωμών» εδώ