ελια

Κλάδεμα ελιάς: Μετά τον παγετό, πριν τη βλάστηση

Το κλάδεμα της ελιάς εφαρμόζεται κυρίως το χειμώνα μετά τη συγκομιδή και πάντα πριν την έναρξη της βλάστησης.

Ωστόσο, σε περιοχές όπου σημειώνονται παγετοί, το κλάδεμα της ελιάς θα πρέπει να γίνεται αργότερα, προς την έναρξη της άνοιξης.

Μετά το κλάδεμα, οι μεγάλες ή μέτριες τομές θα πρέπει να καλύπτονται με ειδικά επουλωτικά πληγών, ώστε να αποφεύγονται οι μολύνσεις του δέντρου.

Η αφαίρεση των λαίμαργων ή πολύ ζωηρών βλαστών και το αραίωμα βλαστών στους βραχίονες της ελιάς, συμβάλει στον καλό αερισμό και φωτισμό της κόμης του δέντρου με αποτέλεσμα τη μείωση της υγρασίας, σημαντικού παράγοντα για την πρόκληση προσβολών από ασθένειες και εχθρούς.