Κομφούζιο – Δράση 10.1.08: Έως 9 Οκτωβρίου η υποβολή των παραστατικών

Κομφούζιο – Δράση 10.1.08: Έως 9 Οκτωβρίου η υποβολή των παραστατικών

Νέα παράταση έλαβε η καταχώρηση των παραστατικών στο πληροφορικό σύστημα της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» (1η και 2η πρόσκληση).

Συγκεκριμένα η υποβολή των παραστατικών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020.

Τα παραστατικά, τα οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του έτους εφαρμογής (δεσμεύσεων), αφορούν τον επιβλέποντα γεωπόνο, την αγορά των ατμιστήρων – διαχυτήρων και των φερομονικών παγίδων.

Επισημαίνεται ότι για κάθε πρόσκληση απαιτούνται διαφορετικά παραστατικά.