χρηματα

Κορονοϊός: Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν σε Γεωργία – Αλιεία

Τις επιχειρήσεις του γεωργικού τομέα και της αλείας που εντάσσονται στα μέτρα οικονομικής στήριξης λόγω των μέτρων αποτροπής εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Παράλληλα στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι οι περαιτέρω πολιτικές στηρίξεως, τόσο σε επίπεδο μέτρων όσο και σε επίπεδο κλάδων θα αποφασίζονται κατόπιν σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων και ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσεως.

Η λίστα με τους κλάδους που εντάσσονται στα μέτρα στήριξης