μεταφορα-ζωων

Κορονοϊός: Προβλήματα στη μεταφορά ζώντων ζώων

Προβλήματα παρατηρούνται στις μεταφορές ζώντων ζώων εξαιτίας των μέτρων που εφαρμόζονται στα σύνορα των κρατών μελών για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού στην Ε.Ε.

Σύμφωνα με ειδοποιήσεις που λαμβάνει η Δ/νση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του ΥπΑΑΤ από αρμόδιες αρχές άλλων Κρατών – Μελών (πχ. Κροατία, Γερμανία κλπ.), οι μεταφορές ζώντων ζώων αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα, καθώς τα φορτία αναγκάζονται να σταματούν στα σύνορα με γειτονικά Κράτη
με σημαντικές επιπτώσεις για την ευζωία των ζώων.

Η υπηρεσία ζητά από τους μεταφορείς που θα αιτηθούν τη μεταφορά ζώντων ζώων εκτός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας, να καταθέτουν επαρκείς εγγυήσεις ότι έχουν προβεί σε ρεαλιστικό προγραμματισμό ταξιδίου και είναι βέβαιο ότι αυτό θα ολοκληρωθεί ομαλά.