Μαύρος-Ακανθώδης-Αλευρώδης

Μαύρος ακανθώδης αλευρώδης: Ένας σημαντικός εχθρός των εσπεριδοειδών

Το έντομο προσβάλλει μεγάλο εύρος ξενιστών και η αντιμετώπισή του με φυσικούς εχθρούς ή με κλασσικά εντομοκτόνα θεωρείται μη αποτελεσματική.

Το έντομο αποτελεί σημαντικό εχθρό των εσπεριδοειδών και μπορεί να βρεθεί σε πάνω από 95 είδη φυτών. Μεταξύ των ειδών που προσβάλει, πέρα από τα εσπεριδοειδή, συγκαταλέγονται το αμπέλι, οι τριανταφυλλιές, η συκιά, η ροδιά, η μηλιά, η αχλαδιά, η μουριά, η δάφνη, ο κισσός, η ιτιά κλπ.

Οι προνύμφες του εντόμου αναπτύσσονται στο κάτω μέρος του φυλλώματος. Τα ενήλικα παραμένουν στις ίδιες θέσεις.

Οι προνύμφες του εντόμου αναπτύσσονται στο κάτω μέρος του φυλλώματος. Τα ενήλικα παραμένουν στις ίδιες θέσεις και πετούν μόνο σε περίπτωση που ενοχληθούν. Τα φύλλα και τα φρούτα φέρουν κηλίδες μελιτωμάτων, τα οποία στην συνέχεια αναπτύσσεται ο μύκητας της καπνιάς.

Οι εκτεταμένες προσβολές προσδίδει στα φυτά σχεδόν πλήρης μαύρη εικόνα. Μείωνει και υποβαθμίζει την παραγωγή των εσπεριδοειδών, καταστρέφει το νεαρό φύλλωμα και εξασθενεί τα δένδρα.

Εξάπλωση του εντόμου

Τα ενήλικα έντομα πετούν μόνο σε κοντινές αποστάσεις με την βοήθεια του ανέμου και μόνο όταν ενοχληθούν. Η διασπορά σε μεγάλες αποστάσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με μεταφορά προσβεβλημένου φυτικού υλικού (φυτά προς φύτευση, μέρη φυτών, καρποί) είτε με την προσκόλληση ενήλικων εντόμων πάνω σε ανθρώπους, φορτία, οχήματα.

Στην Ελλάδα εντοπίστηκε πρώτη φορά το 2016 στο νησί της Κέρκυρας, όπου παρατηρήθηκε εκτεταμένη προσβολή σε εσπεριδοειδή, τριανταφυλλιές και αμπέλια.

Μέτρα αντιμετώπισης

  • Χρήση υγιούς πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού.
  • Αποφυγή μετακίνησης μολυσμένου φυτικού υλικού (φυτωριακό υλικό, καρπούς από μολυσμένα δένδρα, άνθη).
  • Κλάδεμα και καύση προσβεβλημένων κλαδιών.
  • Συστηματικό έλεγχο των καλλιεργειών για τη διαπίστωση τυχόν συμπτωμάτων και άμεση ενημέρωση των αρμόδιων φυτοϋγειονομικών υπηρεσιών (ΔΑΟΚ και ΠΚΠΦΠ&ΦΕ) σε περίπτωση εντοπισμού τους.
  • Επεμβάσεις με ήπια προς τα ωφέλιμα έντομα φυτοπροστατευτικά προϊόντα στα αρχικά στάδια της προβολής καθώς και κατά τη χειμερινή περίοδο έως την άνοιξη πριν την εμφάνιση των ενηλίκων.

Πηγή Φωτογραφιών: EPPO Global Database 

Πληροφορίες από Ενημερωτικό Δελτίο Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας