Μεταποίηση | Δράση 4.2.1 : Πληρωμές 30 εκατ. ευρώ στους δικαιούχους

Μεταποίηση | Δράση 4.2.1 : Πληρωμές 30 εκατ. ευρώ στους δικαιούχους

Την πίστωση ποσού 30 εκατ. ευρώ στους δικαιούχους της δράσης 4.2.1 που αφορά τη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, ενέκρινε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πρόκειται για επενδύσεις που ενισχύονται από τη «Δράση 4.2.1 – Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος I, γεωργικό προϊόν» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.