Μέτρο 9 – Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών: Οδηγίες για τη διαδικασία πληρωμής

Μέτρο 9 – Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών: Οδηγίες για τη διαδικασία πληρωμής

Εγκύκλιο με τις οδηγίες για την διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων του Μέτρου 9: «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η διαδικασία εφαρμόζεται στο σύνολο των ενταγμένων πράξεων και σε κάθε αίτηση μερικής και τελικής πληρωμής.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η οικονομική στήριξη στον δικαιούχο χορηγείται σε ετήσια βάση με τη μορφή στήριξης (κατ ́αποκοπή ενίσχυση) που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της ομάδας παραγωγών ή οργάνωσης παραγωγών.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.