Χρήμα

Νέα ΚΑΠ: Πως θα μοιραστεί ο προϋπολογισμός – Τι θα συμβεί με τις επιδοτήσεις

Στην εκδήλωση με τίτλο «Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 – 2020» που διοργανώθηκε από τον Δήμο Αλμυρού σε συνεργασία με τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ» την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014, παρουσιάστηκαν από τους εισηγητές σημαντικές πληροφορίες για τη νέα ΚΑΠ.

Ο κ. Μελάς – Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΑΑΤ – ανέλυσε διεξοδικά τη νέα ΚΑΠ στους βασικούς πυλώνες, εξηγώντας ότι υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις σε σχέση με όσα ίσχυαν μέχρι σήμερα. Όλη η χώρα χωρίζεται σε τρεις περιφέρειες (βοσκότοποι, αρόσιμες και δενδρώνες), με το συνολικό κρατικό προϋπολογισμό να μειώνεται με την είσοδο νέων χωρών στη νέα ΚΑΠ κατά 9,5-10% στο ύψος των κονδυλίων. Ο κρατικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα δύο δις ετησίως (2015-2020) και θα μοιραστούν ως εξής:

 • 5% για φυσικούς περιορισμούς,
 • 2% στους νέους γεωργούς,
 • 8% στη συνδεδεμένη ενίσχυση,
 • 30% στο πρασίνισμα και
 • 55% στη βασική ενίσχυση.

Ο κ. Κουτσομήτρος – Προϊστάμενος Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής του ΥΠΑΑΤ – συνέστησε στους αγρότες να κοιτάζουν την αγορά και πώς θα αυξήσουν το εισόδημα τους μέσα από αυτή κι όχι το ύψος της επιδότησης, αφού από το 2020 και μετά, αλλάζουν ακόμα περισσότερα οι πολιτικές που θα εφαρμοστούν, για το λόγο αυτό χρειάζεται καλύτερη οργάνωση.

Αναφορικά με την εξέλιξη της αξίας των δικαιωμάτων μέσα στην εξαετία ο κ. Κουτσομήτρος εξήγησε ότι θα γίνει με σταδιακή σύγκλιση έως το 2019 με προστασία του 30% σε απώλεια σε σχέση με το 2019.

Ο υπολογισμός του ύψους της επιδότησης στη νέα ΚΑΠ θα προκύπτει από το ύψος των δικαιωμάτων του 2014 μείον το 15% και εξήγησε ότι η γενική κατεύθυνση είναι αυτοί που λαμβάνουν υψηλές επιδοτήσεις να χάσουν μέρος αυτών ώστε να προσεγγίσουν το μέσο όρο της περιφέρειας στην οποία εντάσσονται (250 ευρώ/εκτάριο στους βοσκοτόπους, 420 ευρώ/εκτάριο στις αρόσιμες και 500 ευρώ/εκτάριο στις δενδρώδεις), ενώ όσοι παίρνουν χαμηλές θα ανεβαίνουν κάθε χρόνο για να πιάσουν κι αυτοί το μέσο όρο.

Το παράδειγμα που έδωσε για να γίνουν πιο κατανοητά σε όλους ήταν ότι το 2014 ένας γεωργός διαθέτει πέντε εκτάρια (50 στρέμματα) αρόσιμες εκτάσεις το 2014 λαμβάνει επιδότηση 1.500 ευρώ. Κάνοντας την αφαίρεση των 1.500 ευρώ με το -15% το υπόλοιπο είναι 1.275 ευρώ κι αυτή θα είναι η ενιαία ενίσχυση του 2015, η οποία θα ανεβαίνει κλιμακωτά μέχρι το 2019, όταν και θα λάβει 2.100 ευρώ.

Επίσης, κάλεσε τους αγρότες να δηλώσουν ενόψει νέας ΚΑΠ εκτάσεις προς επιδότηση, που δεν τις δήλωναν μέχρι τώρα, αφού είναι προς το συμφέρον τους, ενώ ανέλυσε και το «πρασίνισμα» που περιλαμβάνεται τα κριτήρια της οποίας μπορεί να τα επιτύχει με ακαλλιέργητη γη, με δέντρα σε σειρά, με δέντρα σε συστάδα, με τάφρους μέγιστου πλάτους έξι μέτρων, με ψυχανθή για εμπλουτισμό του εδάφους με άζωτο.

Για τις συνδεδεμένες, εξήγησε ότι παραμένουν:

 • στο σκληρό σιτάρι (προϋπόθεση χρήση πιστοποιημένου σπόρου 16 κιλά/στρέμμα) με επιδότηση 5,5 ευρώ το στρέμμα,
 • στα κτηνοτροφικά ψυχανθή η επιδότηση θα ανέρχεται στα 17 ευρώ (με χρήση είδους και ποικιλίας εθνικού και κοινοτικού καταλόγου),
 • στη σποροπαραγωγή με 30 ευρώ (με παράδοση στις σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις),
 • στη βιομηχανική τομάτα με 35 ευρώ το στρέμμα (με παράδοση πέντε τόνους ανά στρέμμα),
 • στο βαμβάκι παραμένει χωρίς περιορισμό στα στρέμματα.

Στην κτηνοτροφία

 • για τα βοοειδή η συνδεδεμένη που θα δίδεται θα είναι 120 ευρώ για κάθε γέννηση μοσχαριού σε θηλυκά από 18 μηνών έως οκτώ ετών,
 • στα αιγοπρόβατα πεδινών περιοχών η συνδεδεμένη ορίζεται στα πέντε ευρώ αν ζώο (με παράδοση τουλάχιστον δέκα τόνων γάλακτος),

στα ορεινά η συνδεδεμένη ανέρχεται στα εφτά ευρώ ανά ζώο, με παράδοση τουλάχιστον έξι τόνων γάλακτος, ενώ στα πρώην ειδικά δικαιώματα έως το 2014 η συνδεδεμένη ορίζεται στα 160 ευρώ ανά μονάδα μεγάλου ζώου.

Τέλος, στο καθεστώς του ενεργού αγρότη εντάσσονται εκείνοι που έχουν δικαιώματα από 1.250 ευρώ και πάνω. Όσοι έχουν μικρότερα δικαιώματα, στη χώρα μας είναι 350.000 και σε αυτούς θα απλοποιηθούν οι έλεγχοι, ώστε έτσι να αποφορτιστεί κι ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Απόσπασμα από δημοσίευμα στο almyros.gr