Νέα μείωση στη συνδεδεμένη ενίσχυση στα όσπρια

Νέα μείωση στη συνδεδεμένη ενίσχυση στα όσπρια

Μειωμένη κατά περίπου 2 ευρώ/στρέμμα σε σχέση με πέρυσι είναι η συνδεδεμένη ενίσχυση στην καλλιέργεια των οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση για το έτος 2018.

Η αύξηση της επιλέξιμης έκτασης σε 33.128 εκτάρια ξεπέρασε κατά πολύ την έκταση αναφοράς των 16.500 εκταρίων και συνεπώς μειώθηκε το ποσό της συνδεδεμένης ενίσχυσης, η οποία διαμορφώθηκε στα 14,6 ευρώ/στρ.

Να σημειωθεί ότι πέρυσι οι παραγωγοί οσπρίων είχαν λάβει το ποσό των 16,4 ευρώ/στρ., ενώ το 2016 η συνδεδεμένη ενίσχυση ανέρχοταν σε 24,4 €/στρ.

H πληρωμή της αναμένεται εντός της εβδομάδας.