κτηνοτροφια-αγελαδες

Νέα μείωση στις συνδεδεμένες ενισχύσεις σε πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά και σανοδοτικά ψυχανθή

Στα 7,7 ευρώ/στρ., καθορίστηκε η συνδεδεμένη στήριξη στον τομέα των πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών για το έτος 2020.

Το ποσό της φετινής συνδεδεμένης ενίσχυσης σημείωσε μικρή μείωση σε σχέση με πέρυσι όπου είχε καθοριστεί στα 7,9 €/στρ.

Παρατηρείται μια συνεχή μείωση τα τελευταία χρόνια στη συγκεκριμένη ενίσχυση αφού η φετινή μείωση διαδέχτηκε τη μείωση από 8,7 € το 2017 στα 8,2 € το 2018.

Πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή

Μείωση σημείωσε και η συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών, όπου από 12,3 ευρώ/στρ. πέρυσι, φέτος άγγιξε τα 12 €.

Και στην περίπτωση των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών παρατηρείται συνεχής μείωση στη συνδεδεμένη ενίσχυση αφού το 2018 είχε καθοριστεί στα 13,2 ευρώ/στρ. ενώ το 2017 ήταν στα 15,4 ευρώ/στρ.