Νέα παράταση για την καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς

Νέα παράταση για την καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν την ειδική ασφαλιστική εισφορά για το έτος 2019 στον ΕΛΓΑ οι ασφαλισμένοι παραγωγοί μετά από απόφαση του Οργανισμού.

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία καταβολής της ειδικής εισφοράς για το έτος 2019, μετά και από την πρώτη παράταση που είχε δοθεί, ήταν η 1η Ιουνίου.