Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την απογραφή στον e-ΕΦΚΑ

Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την απογραφή στον e-ΕΦΚΑ

Πλήρως ηλεκτρονικά πραγματοποιείται πλέον η Απογραφή, Μεταβολή και Λήξη της Ασφάλισης των Φυσικών Προσώπων (αγροτών, ελεύθερων επαγγελματιών και Εργοδοτών – Φυσικών Προσώπων) στον e-ΕΦΚΑ με την λειτουργία δυο νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Με τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στη ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου Gov.gr και στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ  και κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet, ο πολίτης μπορεί να προχωρήσει σε:

  • Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης και Βεβαίωση Επανεγγραφής,
  • Απογραφή Φυσικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών

Η πρώτη ηλεκτρονική υπηρεσία απευθύνεται σε αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που επιθυμούν να εγγραφούν, επανεγγραφούν ή διαγραφούν από τον e-ΕΦΚΑ.  Mε την πρόσφατη επέκταση της υπηρεσίας έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν ηλεκτρονικά και τα μέλη ή οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που πρέπει λόγω της ιδιότητάς τους και υπό προϋποθέσεις να ασφαλιστούν (μέλη ΟΕ/ΕΕ, διαχειριστές ΙΚΕ, μέτοχοι ΑΕ, κλπ).

Η δεύτερη ηλεκτρονική υπηρεσία απευθύνεται στο σύνολο των πολιτών που επιθυμούν να απασχολήσουν προσωπικό ως εργοδότες.

Οδηγίες για την πρόσβαση στις νέες υπηρεσίες

Για την πρόσβαση στην Υπηρεσία «Απογραφής Φυσικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών» o χρήστης εισέρχεται  είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης  gov.gr και ακολουθεί τη διαδρομή:

Αρχική -> Επιχειρηματική Δραστηριότητα-> Μεταβολές,

είτε μέσω του  διαδικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) και ακολουθεί την διαδρομή:

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Εργοδότες-> Απογραφή Φυσικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών.

Β) Για την πρόσβαση στις υπηρεσίες «Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης» και «Βεβαίωση Επανεγγραφής» o χρήστης εισέρχεται  είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης  gov.gr και ακολουθεί τη διαδρομή:

Αρχική -> Εργασία και ασφάλιση->Ασφάλιση,

είτε μέσω του  διαδικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ  (www.efka.gov.gr) και ακολουθεί τη διαδρομή:

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Ελεύθερους Επαγγελματίες/Αυτοαπασχολούμενους-> «Έναρξη/Μεταβολή/Λήξη Ασφάλισης» -> «Έναρξη Ασφάλισης (χορήγηση Βεβαίωσης Απογραφικής Δήλωσης για ΔΟΥ) ή «Βεβαίωση Επανεγγραφής Mη Μισθωτών.