Νέες προσλήψεις Κτηνιάτρων και Τεχνολόγων ζωικής παραγωγής από το ΥπΑΑΤ

Νέες προσλήψεις Κτηνιάτρων και Τεχνολόγων ζωικής παραγωγής από το ΥπΑΑΤ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 7 Κτηνιάτρων και 3 Τεχνολόγων Ζωικής Παραγωγής για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών που δραστηριοποιείται στον έλεγχο και εκρίζωση της Βρουκέλλωσης (μελιταίος πυρετός).

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν στις υπηρεσίες των τμημάτων που εδρεύουν στους Νομούς Αττικής, Αρκαδίας, Ηρακλείου και Δωδεκανήσου.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων : 28/05/2019
Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 08/06/2019 

Δείτε την ανακοίνωση της απόφασης πρόσληψης εδώ.
Πληροφορίες στο τηλ: 2106010903 εσ. 87586

Μετάβαση στο περιεχόμενο