Νέος κανονισμός για τις οινολογικές πρακτικές

Νέος κανονισμός για τις οινολογικές πρακτικές

Όλα τα οινολογικά προϊόντα και πρακτικές που έχουν εγκριθεί στην Ευρώπη για τις οινοποιήσεις απαριθμούνται στον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό 2019/934.

Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 7 Δεκεμβρίου 2019 με την ταυτόχρονη κατάργηση του Κανονισμού 606/2009.

Ο νέος Κανονισμός επιτυγχάνει την εναρμόνιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας με τα ψηφίσματα του Διεθνούς Οργανισμού Οίνου και Αμπέλου (OIV).

Ως εκ τούτου, ο νέος κανονισμός ταξινομεί κάθε οινολογικό προϊόν είτε ως πρόσθετο είτε ως τεχνολογικό βοήθημα ανάλογα με το αν παραμένει (ως έχει ή παράγωγά του) ή όχι στον οίνο – σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό είναι υποχρεωτική η επισήμανση των πρόσθετων ουσιών. Η γνώση αυτής της ταξινόμησης θα βοηθήσει τους οινοπαραγωγούς στην επιλογή των προϊόντων τους.

Τρεις νέες πρακτικές

Ο κανονισμός 2019/934 επιτρέπει επίσης τρεις νέες πρακτικές:

  • την προσθήκη ανθρακικού καλίου για την αποξίνωση των οίνων,
  • τη χρήση φυτικών ινών για την εξάλειψη των φυτοϋγειονομικών καταλοίπων στους οίνους και
  • τη χρήση αδρανοποιημένων ζυμών με εγγυημένη περιεκτικότητα σε γλουταθειόνη για την μηλογαλακτική ζύμωση. Μέχρι τώρα, αυτές οι ζύμες επιτρεπόταν μόνο να ενεργοποιούν την αλκοολική ζύμωση.