αρδευση

Νιτρορύπανση | Δράση 10.1.04: Νέα παράταση στην υποβολή των παραστατικών συμμόρφωσης

Παρατείνεται, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η δυνατότητα υποβολής των παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων έτους 2022 για τους δικαιούχους της 1ης και της 3ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.04 “Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα” του Μέτρου 10 του Π.Α.Α. 2014-2022.

Νέα καταληκτική ημερομηνία η 17η Οκτωβρίου 2022.