Νιτρορύπανση: Πρώτα οι πληρωμές, μετά τα δικαιολογητικά

Νιτρορύπανση: Πρώτα οι πληρωμές, μετά τα δικαιολογητικά

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται η πληρωμή του 75% της ενίσχυσης για τους δικαιούχους της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» (Νιτρορύπανση), σύμφωνα  με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Βασική υποχρέωση όσων εισπράξουν την προκαταβολή είναι να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου του 2020, χωρίς ωστόσο το Υπουργείο να ορίζει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προκληθεί σύγχυση σε παραγωγούς και αρμόδιες υπηρεσίες λόγω του ότι είχε προστεθεί στα κριτήρια επιλεξιμότητας η άδεια χρήσης νερού μεσούσης της περιόδου εφαρμογής του μέτρου.