Ο πρωτογενής τομέας στο μεγαλύτερο σε έκταση κρατίδιο της Γερμανίας

Ο πρωτογενής τομέας στο μεγαλύτερο σε έκταση κρατίδιο της Γερμανίας

Αύξηση άνω του 150% σημείωσε η μέση αξία γεωργικής γης στην Βαυαρία, το μεγαλύτερο σε έκταση κρατίδιο στη Γερμανία, από το 2010 έως το 2019.

Ειδικότερα, σύμφωνα με έκθεση του γραφείου Ο.Ε.Υ. Μονάχου, η μέση αξία γεωργικής γης ήταν 25.899 ευρώ /εκτάριο το 2010 και ανήλθε σε 64.909 ευρώ /εκτάριο το 2019.

Η συνολική έκταση που χρησιμοποιείται στη Βαυαρία για αγροτικές καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις αποτελεί, συγκριτικά με τα άλλα κρατίδια, την μεγαλύτερη έκταση για αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Στον πρωτογενή τομέα Βαυαρίας δραστηριοποιούνται 86.530 επιχειρήσεις άνω των 5 εκταρίων γεωργικής εκμετάλλευσης από τις οποίες οι τρείς στις τέσσερις ασχολούνται με την κτηνοτροφία (αποκλειστικά ή παράλληλα με την αγροτική καλλιέργεια), εκ των οποίων 42.970 μονάδες εκτροφής βοοειδών (3 εκατ. ζώα), 27.588 μονάδες με αγελάδες γαλακτοπαραγωγής (1,13 εκατ. ζώα) και 4.500 χοιροστάσια (3,06 εκατ. ζώα).

Η συνολική αξία παραγωγής (προϊόντα και συναφείς υπηρεσίες) ανήλθε σε 10,4 δις ευρώ, εκ των οποίων το 50% αφορούσε στην παραγωγή ζωικών προϊόντων (26% γάλα, 9,8% βοοειδή), 41% φυτικά προϊόντα (10,9% δημητριακά, 9% ζωοτροφές), 8% συναφείς υπηρεσίες και 1% λοιπά προϊόντα.

Αξιόλογο μερίδιο των καλλιεργούμενων εκτάσεων, σχεδόν το 17% ή 451.000 εκτάρια, χρησιμοποιείται για την παραγωγή γεωργικών ανανεώσιμων πρώτων υλών, δηλαδή ενεργειακά φυτά για την παραγωγή βιοαερίου, βιοαιθανόλης και βιοντίζελ.

Οι βαυαρικές επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα χαρακτηρίζονται από σημαντική διαφοροποίηση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Υπολογίζεται ότι το 65% εξ αυτών έχει και δεύτερη εισοδηματική πηγή, όπως την παραγωγή ΑΠΕ, τον αγροτουρισμό και την απευθείας πώληση στη λιανική αγορά των παραγόμενων προϊόντων τους.