Οι εγκεκριμένες οινολογικές πρακτικές στην Ε.Ε.

Οι εγκεκριμένες οινολογικές πρακτικές στην Ε.Ε.

Μετά τη δημοσίευση νέων κανόνων για την απλούστευση και αποσαφήνιση των πρακτικών οινοποίησης στην ΕΕ τον Ιούνιο του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα λεπτομερή αρχεία του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (OIV ) για τις οινολογικές πρακτικές.

Το έγγραφο της Ε.Ε. παρουσιάζει με τρόπο απλό τις πρακτικές οινοποίησης και επιτρέπει στους οινοποιούς να εντοπίσουν γρήγορα τις εγκεκριμένες πρακτικές στην ΕΕ καθώς και όλες τις σχετικές απαιτήσεις.

Στο παρακάτω αρχείο οι ενδιαφερόμενοι οινοποιοί μπορούν να βρουν ποιες  οινολογικές πρακτικές εφαρμόζονται, τους όρους χρήσης και σε ποιους οίνους εφαρμόζονται.

Δείτε το σχετικό έγγραφο της Ε.Ε. στα ελληνικά εδώ.