Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων ΠΕ Γεωπόνων και Κτηνιάτρων

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων ΠΕ Γεωπόνων και Κτηνιάτρων

Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων των κλάδων  ΠΕ Γεωπόνων και ΠΕ Κτηνιάτρων της  υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ2/2017 με αριθ. πρωτ. 9043/20-6-2017 ανακοίνωσης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στον ΕΛΓΑ.

Για τους Πίνακες Κατάταξης ΠΕ Γεωπόνων εδώ.

Για τους Πίνακες Κατάταξης ΠΕ Κτηνιάτρων εδώ.