τυποποιηση-μεταποιηση-οικοτεχνια

Οι πρώτες προκηρύξεις τοπικών Leader για ιδιωτικές επενδύσεις

Εγκρίθηκαν οι πρώτες προσκλήσεις για ιδιωτικές επενδύσεις μέσω του ΜΕΤΡΟΥ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (CLLD/LEADER) του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Την αρχή έκαναν η Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. και η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εντός των ημερών αναμένεται η έγκριση και άλλων προσκλήσεων.

Οι πόροι του μέτρου για δημόσια και ιδιωτικά έργα ανέρχονται συνολικά σε 400 εκ. €. Το μέτρο έχει εκχωρηθεί στις Περιφέρειες της χώρας, οι οποίες και επιβλέπουν την υλοποίησή του.

1η προκήρυξη ιδιωτικών έργων LEADER Χαλκιδικής

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, που είναι το σύνολο του Νομού Χαλκιδικής, ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 4.530.000€ (συγχρηματοδότηση Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ).

  • Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :  07/03/2019 – ώρα έναρξης: 13.00
  • Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :     20/05/2019 – ώρα λήξης: 15.00

Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τις προκηρυσσόμενες Δράσεις, θα βρείτε εδώ.

1η προκήρυξη ιδιωτικών έργων LEADER
Κεντρικού και Νότιου Έβρου

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, που είναι ο κεντρικός και νότιος Έβρος και συγκεκριμένα οι Δήμοι, Αλεξανδρούπολης (εκτός της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης), Σαμοθράκης και Σουφλίου, ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται ενδεικτικά σε 1,5 εκατ.€.

  • Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 07/03/2019 – ώρα έναρξης: 13.00
  • Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 03/06/2019- ώρα λήξης: 15.00

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε εδώ.