Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις στα πρωτεϊνούχα καρποδοτικά και σανοδοτικά ψυχανθή

Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις στα πρωτεϊνούχα καρποδοτικά και σανοδοτικά ψυχανθή

Στα 8,2 ευρώ/στέμμα καθορίστηκε η συνδεδεμένη στήριξη στον τομέα των πρωτεϊνούχων καρποδοτικών ψυχανθών για το έτος 2018.

Η συνολική επιλέξιμη έκταση για τη συνδεδεμένη στήριξη στον τομέα των πρωτεϊνούχων καρποδοτικών ψυχανθών υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με την έκταση αναφοράς (40.000 εκταρίων), φθάνοντας τα 82,5 χιλιάδες εκτάρια.

Πέρυσι οι παραγωγοί πρωτεϊνούχων καρποδοτικών ψυχανθών είχαν λάβει συνδεδεμένη ενίσχυση 8,7 ευρώ/στρ.

Πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή

Η συνολική επιλέξιμη έκταση για τη συνδεδεμένη στήριξη στον τομέα των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών έφθασε τα 193.872 εκτάρια υπερδιπλάσια της έκτασης αναφοράς των 94.558 εκταρίων.

Συνεπώς και στην περίπτωση αυτή, το ποσό της συνδεδεμένης ενίσχυσης μειώθηκε και διαμορφώθηκε στα 13,2 ευρώ/στρ. H πληρωμή της αναμένεται εντός της εβδομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι η συνδεδεμένη ενίσχυση για το 2017 είχε καθοριστεί στα 15,4 ευρώ/στρ.