Οι τιμές ελαιολάδου στην αγορά των Η.Π.Α.

Οι τιμές ελαιολάδου στην αγορά των Η.Π.Α.

Όπως είναι αναμενόμενο, το παρθένο ελαιόλαδο πωλείται στις Ηνωμένες Πολιτείες σε τιμές υψηλότερες από το μη παρθένο ελαιόλαδο. Τον Ιούνιο του 2017 η τιμή του παρθένου ελαιολάδου ήταν περίπου 4,63 δολάρια/κιλό, ενώ η τιμή του μη-παρθένου ελαιολάδου ήταν περίπου 4,39 δολάρια/κιλό.

Το παρθένο ελαιόλαδο είναι πιο πιθανό να πωλείται σε καταστήματα λιανικής πώλησης, ενώ το μη-παρθένο ελαιόλαδο χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στις υπηρεσίες τροφίμων ή για την επεξεργασία τροφίμων.

Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο – η ανώτερη ποιότητα παρθένου ελαιολάδου – χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα στις ΗΠΑ και αναλογεί στο 66% των αμερικανικών εισαγωγών.

Στο παρακάτω Σχήμα φαίνονται οι σχετικές τιμές μεταξύ των διαφόρων τύπων ελαιολάδων καθώς και αυτές μεταξύ του ελαιολάδου και των άλλων φυτικών ελαίων.

Τιμή λιανικής

Η εγχώρια αγορά ελαιολάδου στις ΗΠΑ είναι κατακερματισμένη σε περισσότερες από 500 μάρκες  και οι καταναλωτές καθοδηγούνται περισσότερο από την τιμή και δεν είναι αρκετά πιστοί σε μία μάρκα.

Η διακύμανση των τιμών λιανικής είναι εξαιρετικά μεγάλη, με τη μικρότερη να διαμορφώνεται στα 8,58 δολάρια/λίτρο και τη μεγαλύτερη να φτάνει ακόμα και τα 24,69 δολάρια/λίτρο.

Αυτό οφείλεται αφενός στην διαφοροποίηση της ποιότητας του προϊόντος και αφετέρου στην ποιότητα γενικά και την τιμολογιακή πολιτική της εκάστοτε υπεραγοράς. Ακόμη, και στις ίδιες μάρκες η διακύμανση των τιμών είναι μεγάλη, καθώς η κάθε υπεραγορά απευθύνεται σε διαφορετικό οικονομικό επίπεδο καταναλωτών.

Δείτε την κατάταξη των εταιρειών με βάση τις πωλήσεις εδώ.

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ