Οικονομική ενίσχυση 1.000 € σε ανέργους της ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ.

Οικονομική ενίσχυση 1.000 € σε ανέργους της ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ.

Τη χορήγηση από τον ΟΑΕΔ εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 1.000 € σε κάθε άνεργο πρώην εργαζόμενο της «ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ. (Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών)» ενέκριναν οι υπουργοί Εσωτερικών, Εργασίας και Οικονομικών.

Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται μετά την προσκόμιση καταλόγου από τους εκπροσώπους των εργαζομένων και τον σχετικό έλεγχο από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.