Οικονομική ενίσχυση σε επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες: Τελευταία ευκαιρία για την υποβολή αίτησης

Οικονομική ενίσχυση σε επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες: Τελευταία ευκαιρία για την υποβολή αίτησης

Έως τις 8 Μαϊου 2020 έχουν περιθώριο να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για να λάβουν την οικονομική ενίσχυση ειδικού σκοπού οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους – βάσει ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας – και δεν είχαν υποβάλλει μέχρι στιγμής τη σχετική αίτηση.

Η ηλεκτρονική αίτηση πραγματοποιείται μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εδώ με τη χρήση των κωδικών taxisnet.

Δείτε ποιοι είναι οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης ειδικού σκοπού με βάση τους επιλέξιμους ΚΑΔ στη σχετική απόφαση (Παράρτημα Ι) εδώ.