Οικονομική στήριξη σε βιοπαραγωγούς – Υποβολή αιτήσεων έως 18 Δεκεμβρίου

Οικονομική στήριξη σε βιοπαραγωγούς – Υποβολή αιτήσεων έως 18 Δεκεμβρίου

Σημαντική ευκαιρία οικονομικής στήριξης σε βιοκαλλιεργητές και βιοκτηνοτρόφους δικαιούχους αποτελεί το νέο υπομέτρο χρηματοδότησης 3.1: «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας», συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατ. €

Το υπομέτρο 3.1 έχει εφαρμογή σε όλη τη χώρα με μέγιστη διάρκεια πέντε ετών και μπορούν να συμμετέχουν μόνο οι ενταγμένοι δικαιούχοι του υπομέτρου 11.1 κατά το έτος εφαρμογής 2019.

Για την υποβολή και την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης θα λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ΕΑΕ του 2020.

Ποσοστό και είδος ενίσχυσης

Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών της αίτησης στήριξης.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες πιστοποίησης και η ενίσχυση παρέχεται βάσει των παραστατικών του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση ο δικαιούχος και τα οποία προσκομίζει με τις αιτήσεις πληρωμής του.

Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης καθορίζεται σε 1.000 €/εκμετάλλευση/έτος για κάθε είδος πιστοποίησης και έως 2.000 €/εκμετάλλευση/έτος συνολικά και για τα δύο είδη πιστοποίησης.

Περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: Από 9 Νοεμβρίου έως 18 Δεκεμβρίου (παράταση έως 29/1/2021)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ: 21121589606977890474 ή στο email: info@ellinikigeorgia.gr