ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρόσληψης εποχιακού προσωπικού

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρόσληψης εποχιακού προσωπικού

Τους πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη πενήντα ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για οκτώ μήνες ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι θέσεις αφορούν τις ειδικότητες ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Οικονομικών, ΠΕ Κτηνιάτρων, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, ΤΕ Διοικητικών-Λογιστικών και ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στην Κεντρική Υπηρεσία και σε Οργανικές Μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεών του.

Δείτε παρακάτω τους πίνακες κατάταξης ανά ειδικότητα:

 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ

 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ

 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ

 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ

 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ

 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ