ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανάρτηση αποτελεσμάτων ελέγχου για το πρασίνισμα – Ενστάσεις έως 17 Ιανουαρίου

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανάρτηση αποτελεσμάτων ελέγχου για το πρασίνισμα – Ενστάσεις έως 17 Ιανουαρίου

Αναρτήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη» τα αποτελέσματα ελέγχων στα πλαίσια της Πράσινης Ενίσχυσης.

Οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής ενστάσεων ή στα κατά τόπους ΚΥΔ (Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων) έως 17/01/2020.