ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων ελέγχων μέσω τηλεπισκόπησης έως τις 13 Δεκεμβρίου

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων ελέγχων μέσω τηλεπισκόπησης έως τις 13 Δεκεμβρίου

Έως τις 13 Δεκεμβρίου 2019 θα έχουν τη δυνατότητα για υποβολή ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω τηλεπισκόπησης, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων στα πλαίσια της Βασικής Ενίσχυσης έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη» για όσους γεωργούς ήταν στο δείγμα ελέγχου.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί έχουν την ευκαιρία για περαιτέρω εξέταση των περιπτώσεων μείωσης λόγω ελέγχου, μέσω της υποβολής ένστασης.

Η εν λόγω εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη στα κατά τόπους Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα ένστασης.

Όσοι δικαιούχοι έχουν υποβάλλει την ΕΑΕ 2019 online, μπορούν να υποβάλουν ένσταση με τους κωδικούς του προσωπικού τους λογαριασμού εισερχόμενοι εδώ στον κατάλογο επιλογής (menu) «ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ».

Διευκρινήσεις αναφορικά με τον τρόπο υποβολής ενστάσεων, έχουν αναρτηθεί στον κατάλογο επιλογής (menu) «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ».