Παράταση έως 25 Φεβρουαρίου για επανέλεγχο επιλεξιμότητας αγροτεμαχίων

Παράταση έως 25 Φεβρουαρίου για επανέλεγχο επιλεξιμότητας αγροτεμαχίων

Παράταση στην προθεσμία υποβολής έντυπου αιτήματος για επανέλεγχο της επιλεξιμότητας αγροτεμαχίου της ΕΑΕ 2021 δίνει η τροποποίηση της εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ στους παραγωγούς των οποίων απορρίφθηκαν οι ηλεκτρονικές τους ενστάσεις επιλεξιμότητας.

Έτσι, μετά τη νέα παράταση, ο παραγωγός που διαφωνεί με το απορριπτικό αποτέλεσμα ελέγχου μπορεί να υποβάλλει έντυπο αίτημα έως τις 25 Φεβρουαρίου 2022 στις αρμόδιες Περιφερειακές Δ/νσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μαζί με την αίτηση θα προσκομίζονται τα πρόσθετα δικαιολογητικά που ενισχύουν την ορθότητα του αιτήματος, ειδικά για τις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φωτοερμηνευτικά η επιλεξιμότητα του αγροτεμαχίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της δήλωσης.